EJERCICIOS DE EVOLUCIÓN FONÉTICA (Relacionar latín y castellano)

Identificar la/s palabra/s castellana/s que derivan de la latina que se presenta:

- lat. caput: a) guapo b) capto c) cabo d) gamba
- lat. scamnum: a) escaño b) cáñamo c) escardo d) secano
- lat. coagulum : a) ángulo b) cuezo c) corcho d) cuajo
- lat. maxilla: a) máxima b) mejilla c) vajilla d) axila
- lat. octo : a) acto b) ogro c) ocho d) huevo
- lat. fossum: a) foso b) foto c) hueso d) oso
- lat. rēte : a) ariete b) red c) ruede d) rape
- lat. iudicare : a) juzgar b) indicar c) jugar d) juerga
- lat. pensum: a) pezuña b) pienso c) beso d) pecho
- lat. rēgulam : a) reja b) regular c) regla d) riega
- lat. rapidum: a) rabillo b) ávido c) ruedo d) raudo
- lat. dēbita : a) debilita b) deuda c) deba d) debía
- lat. cilia : a) concilia b) cela c) teja d) ceja
- lat. pedem : a) pie b) puede c) pide d) pez
- lat. poenam : a) púa b) ponga c) pena d) buena
- lat. perdīcem : a) perdiz b) pardiez c) parece d) predice
- lat. buxum : a) bajo b) lujo c) busco d) boj
- lat. cannam : a) gama b) caña c) cama d) gana
- lat. ovum : a) oveja b) evo c) ocho d) huevo
- lat. fūrtum : a) huerto b) hurto c) furgón d) horda
- lat. rēte : a) ariete b) red c) ruede d) rape
- lat. puteum : a) pozo b) pollo c) pudo d) poco
- lat. fervet : a) férreo b) hierve c) hierre d) sirve
- lat. cultellum : a) cuchillo b) cochinillo c) corcho d) culto
- lat. fēmina : a) fecha b) hembra c) siembra d) fea
- lat. debita : a) debilita b) deuda c) deba d) debía
- lat. cilia : a) concilia b) cela c) teja d) ceja
- lat. pedem : a) pie b) puede c) pide d) pez
- lat. poenam : a) púa b) ponga c) pena d) buena
- lat. perdit : a) perdiz b) pierde c) pardo d) prez
- lat. cubitum : a) codo b) cubo c) curvo d) cueva
- lat. fascem : a) facha b) hacha c) hoz d) haz
- lat. trūctam : a) brocha b) eructa c) trucha d) derrocha

Visto aquí

0 Comentarios: