EVOLUCIÓN FONÉTICA EJERCICIOS (Identificar el étimo latino)

Identificar la palabra latina de la que deriva la castellana que se presenta:

- esp. hembra : a) faminem b) hēmīnam c) umbram d) fēminam
- esp. labrar : a) labōrāre b) lābra c) lepōrem d) operāre
- esp. asa : a) assem b) quassat c) ansam d) ursam
- esp. llegar : a) legere b) plicāre c) flectere d) plectere
- esp. poyo: a) poculum b) podium c) poenum d) pulsum
- esp. herir: a) gerere b) coire c) ferire d) heditare
- esp. concejo: a) concilium b) concessionem c) concisum d) consilium
- esp. leal: a) legalem b) lealem c) aleam d) lelium
- esp. rayo: a) rāllum b) rαmum c) radium d) rectum
- esp. huso: a) fūsum b) furnum c) υrsum d) ãmidum
- esp. llanto: a) planctum b) languidum c) lαmitem d) clαmοrem
- esp. caer: a) canere b) cadere c) capere d) coere
- esp. tuerto : a) turturem b) tortum c) tuētur d) tartarum
- esp. cuajo : a) collum b) culmum c) quantum d) coāgulum
- esp. llaga : a) plagam b) iacta c) frāga d) leucam
- esp. ruega : a) rūgam b) rogat c) regat d) runcat
- esp. ceja : a) cilia b) cannulam c) captat d) scientiam
- esp. ruego : a) regô b) rogô c) raucum d) rûbîgô
- esp. lujo : a) fluxum b) lucium c) luxum d) lucrum
- esp. huevo : a) aevum b) favum c) ovum d) ebulum
- esp. honda: a) fundam b) undam c) hominem d) ãmidum
- esp. corre : a) currit b) corrumpit c) cirrum d) corrigiam
- esp. llana : a) plēnam b) illam c) plānam d) lagoena
- esp. lumbre : a) lãminem b) labrum c) lūminem d) lumbum
- esp. jabón : a) sapōrem b) clāvem c) favōrem d) sapōnem
- esp. pollo : a) paulum b) puteum c) pullum d) podium
- esp. riba : a) ricam b) rīpam c) rixam d) repat
- esp. caldero: a) kalendarium b) caligorem c) calvarium d) caldarium
- esp. fuego: a) fogum b) focum c) iocum d) fictum
- esp. vaina: a) vaginam b) veniam c) venam d) bonam
- esp. yerno: a) vernum b) hibernum c) generum d) firmum

Visto aquí

0 Comentarios: